Grunntrening i ro og konsentrasjon

Grunntrening i ro og konsentrasjon

Finn noen måter å få ro og bli konsentrert på som passer deg. Den enkleste måten kan være å gjøre noe du virkelig har lyst til å gjøre!

Har du problemer med å sitte i ro og spretter fort opp bare for å gjøre noe? Forsøk med å gå en runde eller to og legge merke til ting som du kanskje vil sprette opp for å gjøre så snart du har satt deg, samtidig som du forsikrer deg om og bekrefter for deg selv: «Det er ingenting jeg må gjøre akkurat nå, jeg kan sette meg en stund for meg selv og være i ro …» Etter noen sånne runder vil du kunne oppleve at du sitter med en større konsentrasjon.

Men kanskje er det er slik at du ikke en gang klarer å bekrefte dette eller at noe i de umiddelbare omgivelsene dine likevel fort tar oppmerksomheten din bort fra det du egentlig ønsker å konsentrere deg om. Prøv da med å sette deg ned et øyeblikk og åpne deg for hva det kan være i det som trekker og trekker din oppmerksomhet bort. Kanskje kan du skrive litt om ned eller tegne noe av det som kommer fram når du åpner deg ordentlig for dette distraherende. Still deretter spørsmålet: «Kan jeg etter denne runden la dette ligge litt mens jeg konsentrerer meg om det jeg vil, eller er det noe som kommer fram her som jeg heller må bruke mer tid på håndtere nå?»

Gjør dette hver gang du skal trene på ro og konsentrasjon, med det i dine nærmeste omgivelser som distraherer deg så mye at du ikke klarer å være i ro for å konsentrere deg.

Noen ganger kan det være noe annet enn de umiddelbare omgivelsene som gjør at du mister konsentrasjonen. F.eks. en person, hendelser, saker og ting som er lengre borte. Prøv i så fall med å lukke øynene og gå dit der dette noe befinner seg i din indre forestillingsverden. Ta inn situasjonen, tilstanden, atmosfæren eller ha det kan være ordentlig – fullt og helt. Når du har fylt deg av denne tilstedeværelsen i det som trekker i oppmerksomheten din, bekrefter du for deg selv at du ikke lenger må forholde deg til dette: «Jeg må ikke gjøre dette akkurat nå, jeg kan i stedet sitte her i ro, samlet om det jeg ønsker å konsentrere meg om. Det er ingen steder jeg skal akkurat nå; jeg kan sitte her i ro en stund og konsentrere meg om det jeg helst vil.» Siden kan du vende tilbake til det som ellers krever din oppmerksomhet.

En tredje måte å skaffe seg nødvendig ro og konsentrasjon på, er å gå til yttergrensene av sitt univers og hvile der noen øyeblikk. Lukk øynene dine og gå til «lengst der ute» og bruk litt tid på å ta hele denne store eksistensen inn … før du langsomt begynner å trekke oppmerksomheten din tilbake gjennom dette universet … inn til stedet og rommet der du sitter … inn i deg … til akkurat der du ønsker å være konsentrert, kanskje i hodet, eller i hjertet. Når du er kommet til dette punktet i deg selv der du ønsker å være samlet, kan du gjøre hva du vil, f.eks. knytte an til noe som er ekstra viktig for deg, som ditt innerste selv, kjernen i deg, det Høyeste i deg … eller rett og slett gi deg selv akkurat det du trenger, ønsker, lengter etter akkurat nå, f.eks. ro, hvile, tillit, trygghet, tilgivelse, mot, rom …

Det er viktig og godt å øve seg i å komme i kontakt med sin eget sentrum, sin kjerne, det største i ens eget liv. Når evnen til å fokusere ikke bare bindes til noe i den ytre verden, men også i det indre, vil den etter hvert kunne stå til fri disposisjon i enhver situasjon og tilstand. En slik øvelse kan kalles grunntrening i ro og konsentrasjon. Øvelsen i disidentifikasjon fra oppstykkethet og identifikasjon med helhet er en slik øvelse.

Ikke undergrav din egen konsentrasjonsevne. La deg ikke uten videre invadere av andres uro. Hver gang du synes det er umulig å konsentrere deg – fordi noen ler og prater, eller barna krangler, naboen spiller høy musikk, trafikken bråker osv. – så rett oppmerksomheten innover og få kontakt med ditt eget unike indre sentrum av vilje og bevissthet. Minn deg selv på at du kan jobbe med saken og få bedre omgivelser etter hvert. Og ta med deg at det antakelig bare vil styrke den konsentrasjonsevnen du allerede har hvis du bare spenner av og lar deg fylle av sannheten av at du alltid har din egen kjerne uansett hvor forstyrret det er rundt deg.

Vær bevisst på hva du velger å konsentrere deg om. Assagiolis fjerde psykologiske lov slår fast at emosjoner og inntrykk gjerne vekker og intensiverer liknende tanker og forestillinger i det indre, mens den første loven sier at indre forestillinger og mentale bilder gjerne frembringer tilsvarende fysiske tilstander og ytre handlinger. Og den sjette psykologiske loven fastslår at oppmerksomhet, interesse, bekreftelser og gjentakelser forsterker de tankene, forestillingene og psykiske strukturene som de fokuserer på. Se mer om de psykologiske lovene

Organismen din har en sikkerhetsventil for når du har holdt på for lenge. Den kalles «Ukonsentrert». Konsentrasjonen er gjerne best når du er avspent og kropp og sjel opplever at det du gjør er helt riktig for deg. Hvis konsentrasjonen glipper, så ikke gå løs på deg selv eller kritiser deg selv for det. Gjør heller noe for å løse opp spenningene i kropp og sjel, og gå ikke over eget lik for å komme i gang igjen med en gang. Det er mye bedre å SLUTTE med det du likevel ikke greier å konsentrere deg om og i stedet f.eks. ta en pause som du kan fylle med et eller annet gagnlig. Som å spise noe du trenger, eller gjøre noe helt annet.

Anspenthet er den vanligste årsaken til at du «mister konsentrasjonen». Hvis konsentrasjonen glipper i arbeid eller meditasjon, så prøv om igjen på en annen måte ? eller senere, som sagt.

Og: når skyene trekker seg sammen (du mister konsentrasjonen) får du behov for å holde visjonen levende i sinnet. Minn deg selv på årsaken til at du nå møter disse utfordringene.

Scroll to Top