Hva er psykosyntese?

Helhetlig fysisk, psykisk og spirituell utvikling med vilje og sjel

Psykosyntese er en verdiorientert psykologi som fremmer helhetlig vekst og utvikling. Den løfter frem menneskets muligheter og fokuserer på å utvikle dets ressurser og rike vilje. Psykosyntese er terapi og selvutvikling for de som velger å arbeide aktivt med egne utfordringer og potensialer.

Psykosyntese kalles gjerne for “sjelens psykologi”, der veien til sjelen går gjennom et tydelig, samlet jeg. Den kan også kalles “viljens psykologi” ettersom den identifiserer en velutviklet vilje som jegets og sjelens mest sentrale verktøy. I likhet med humanistisk og eksistensiell psykologi, framhever psykosyntesen menneskets iboende ressurser og indre visdom i arbeidet med å løse utfordringene som hindrer oss i å leve slik vi er skapt til å leve.

Blant psykosyntesens mest sentrale bidrag til moderne psykologi finner vi begrepet om et høyere eller større selv, en omfattende og differensierte viljelære, utforskingen av det overbevisste, og den grunnleggende læren om syntese.

Psykosyntese ble først utformet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli.

Concise Encyclopedia of Psychology (1998):

Roberto Assagioli (1888-1974)

“Roberto Assagio

lis psykosyntetiske tilnærmingsmåte b

aserer seg på tanken om å forene det personlige uttrykket med en dypere kilde til mening og retning, kalt det transpersonlige Selvet. Psykosyntese er i større grad enn de fleste andre terapiformer opptatt av verdier, inspirasjon, mening og tjeneste.
… Assagioli har et differensiert syn på personligheten, som foruten lavere underbevissthet, midtre ubevissthet og overbevissthet også omfatter det transpersonlige Selvet og kollektiv ubevissthet. Behandling innledes med å veilede klienten gjennom integrering av vedkommendes ulike sider som kan anses som delpersonligheter. Etter at slik integrasjon og harmonisering er oppnådd, igangsettes en transpersonlig psykosyntese for å føre personligheten sammen med det transpersonlige Selvet for å nå utover egoets grenser og oppnå fullbyrdelse, formål og mening i livet.”

Scroll to Top