Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Denne øvelsen kan du gjøre en gang, og mange ganger siden. Den fungerer som regel aller best når du ikke har gjort den på en stund, eller når noe sterkt nettopp har skjedd i livet ditt, når du har gått gjennom spesielle vanskeligheter, osv. Dette er en grunnleggende øvelse i psykosyntese som kan inngå i all slags selvutviklingsarbeid.

Finn et sted der du kan sitte stille og uforstyrret.
På et blankt ark skriver du først:
Hvem er jeg? og dagens dato.
Still deg så spørsmålet ”Hvem er jeg?” Skriv ned svaret.
Spør og svar gjentatte ganger, og skriv ned dine svar på dette spørsmålet så fritt og ærlig som mulig. Pass på å stille spørsmålet hver gang. Bare du får se svarene.
Du vil trolig oppdage at det blir en lang liste med ulike svar. Dette er bra. Gjør listen så lang som du synes den skal være.

Mellom fem og femten minutter er en rimelig tid for denne øvelsen. Etter denne korte øvelsen bør du ha fått en anelse om noen av de elementene som utgjør den du er. Svarene og de refleksjonene du gjør deg over dem i etterkant vil være et godt resultat i seg selv. De kan også utgjøre grunnlag for et videre arbeid med delpersonligheter, vilje, idealmodell, syntesetrekanten, osv.

Scroll to Top