Offentlig – SABORG

Norsk Psykosynteseforening er medlem av SABORG, sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner som i samarbeid med helsemyndighetene jobber for å utvikle området alternativ behandling. Dette gjøres først og fremst ved å fokusere på organisasjonsutvikling, standardisering, faglig utvikling og utdanning.

saborg.no

Saborg søker bl.a. å samle alternative behandleres grunnkompetanse. Ønsket er å innføre en et grunnkurs som SABORG kaller VEKS-fag. Dette består av 50 timer Vitenskapslære, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære som et minimums utdanningskrav til behandlere tilsluttet organisasjonen – uansett fagretning. Psykosynteseskolene i Norge har nok begge noe av dette dekket i sin utdanning, men ikke alt.

Fagplan for VEKS

Foreløpig er det en diskusjon innad blant medlemmene i Saborg om dette skal innføres eller ikke. Saborg hadde 3. september 2103 møte med Helse-og Sosial direktoratet (HOD) hvor de foreslo at VEKS-fag skulle være opptakskrav for hos Saborg, samt krav til godkjenning av utøverorganisasjoner. HOD har mottatt innspillet, tar det til etterretning, men avventer å endre lov om alternativ behandling.

Gjennom foreningens medlemskap i SABORG er foreningens medlemmer forpliktet til minimum 30 timer FPO (Faglig Profesjonell Oppdatering) som profesjonell utøver pr. år. Dette ble vedtatt på foreningens generalforsamling i 2012.

Noe SABORG er spesielt opptatt av er forskning på fagfeltene, og det er også vår forening.

Scroll to Top