Ofte stilte spørsmål om delpersonlighetsarbeid

Ofte stilte spørsmål om delpersonlighetsarbeid

Alle mine delpersonligheter oppførte seg pent og høflig mot hverandre fra begynnelsen av. Hva burde jeg gjøre?
Det å oppføre seg pent og høflig betyr ikke det samme som å være integrert og harmonisk. Mange av oss er blitt lært at vi aldri bør vise følelser som sinne, forurettethet eller frustrasjon. Selv om det passer seg og er sosialt riktig å være høflig, er ikke dette alltid en sunn måte å behandle oss selv på. Hvis vi alltid er ”snille og høflige” inni oss, vil mange av følelsene våre være fortrengt, oversett eller i det minste avsp ist. Selv om du kan velge å være sosialt høflig hvis noe i deg føler seg overkjørt eller sinna, er det viktig at du er klar over de indre følelsene.

Så, som et eksperiment, kan du anta at du har en delpersonlighet som føler at du alltid bør være snill og høflig. Arbeid med denne delpersonligheten i alle øvelsene du finner på disse sidene.

Jeg får ikke noe spontant bilde. Er det noe galt?
Selv om et spontant bilde betyr mye, kan et be visst eller tenkt-ut bilde ha like mye verdi og mening. Av det uendelige antall bilder vi har til rådighet velger vi bare ett. Dette valget i oss har mening: Hvorfor valgte vi dette bildet frem for et annet? Og mye kan forstås gjennom et dyperegående arbeid med selv det mest selvsagte bilde. Så hvis du har vanskeligheter med å se et spontant bilde, så bare ta et kjent eller selvsagt et som faller deg inn og bruk det.

Er ikke dette bare en lek? Hva kan dette være godt for i forhold til livets virkelige problemer?
Symboler og bilder er det ubevisstes ”språk”. Gj ennom å bruke bilder kan vi føre en toveis kommunikasjon med vår ubevissthet og på den måten sette en god del lys på våre virkeligeproblemer. Voksenlek og barnelek er kjent som symbolske måter å komme inn på veldig reelle problemer på. Vi oppmuntrer deg til å anvende den vitenskapelige metoden som det å eksperimentere er, for selv å finne ut hvordan dette kan være til hjelp for deg. Fra første utgave av det amerikanske tidsskriftet Synthesis I, 1974. Roberto Assagioli var ansvarlig redaktør og

Scroll to Top