Om aktiviserende teknikker

Aktiviserende teknikker er verktøy som blir brukt for å vekke, styrke og utvikle psykiske funksjoner: Sansning, emosjonell bevissthet, kreativitet, tenkning, empati, skjelneevne, intuisjon osv. Du finner mange øvelser med slike teknikker blant sidene med viljearbeid her.

Aktiviserende teknikker og øvelser kan brukes med eller uten bistand fra en profesjonell fagperson eller i gruppearbeid. Det finnes mange utdannete, profesjonelle utøvere med bred erfaring fra bruk av denne type verktøy. De kan yte støtte og bistand i et dyperegående personlig arbeid.

Forsiktighetsregler

Eksempler på aktiviserende teknikker og øvelser

Dis-/identifikasjon; «et skritt til siden» for bedre å se sine ulike sider / identifikasjon med selv
Fokusering
Biografi, psykologisk dagbok, tilbakeblikk på dagen
Affirmasjon
Opptre som om
Visualisering, f.eks. Roseøvelsen
Kreativ meditasjon
Kreativitet; fri tegning, fysisk bevegelse / dans o.a.
Idealmodellering
Stjernedrama med elementer fra bl.a. psykodrama, gestalt

Psykosyntese fremmer bruk av aktiviserende teknikker, basert på prinsippet om at egen erfaring er sann og dynamisk. Et eksempel på en enkel aktiviserende fysisk teknikk er: ”Vis hvordan dette oppleves eller påvirker deg; beveg deg gjerne rundt i rommet og vis det med kroppen din.” Gjennom denne aktiviseringen vil vedkommende få mulighet til å oppleve sine egne både tidligere utalte og hittil uttalte følelser, forestillinger, tanker osv. og komme til ny innsikt.

En aktiviserende emosjonell teknikk kan være: ”Hvor i kroppen sitter denne følelsen,” ”Kan du tegne den,” ”Finnes det noe mer i denne følelsen,” osv.

En aktiviserende mental metode er veiledet visualisering, fantasireise. Alt for at vedkommende selv – og ikke først og fremst en annen, en fagperson, en behandler – skal bli aktivisert til å søke og finne ny innsikt og livskraft i den foreliggende utfordringen eller problemet.

Aktiviserende teknikker – startmotor i psykosyntese

«Psykosyntesens grunnleggende formål er å forløse Selvets energier.» – R. Assagioli
I et foredrag på en konferanse om psykosomatisk medisin i 1967, kom Assagioli inn på bruken av teknikker i psykosyntese bl.a. i forhold til psykoanalytisk metode. Han trekker fram at psykosyntetisk terapi til forskjell fra psykoanalyse ikke bare bruker analyse (for å håndtere hindringer i det ubevisste) og suggesjon (for å skape nye psykologiske elementer og nytt psykisk innhold).

Psykosyntesen derimot gjør klienten selv til motor i sin egen utviklingsprosess gjennom bruk av holistiske og psykodynamisk orienterte aktiviserende teknikker, for å:
Vekke latente energier, særlig i det høyere ubevisste.
Utvikle funksjoner i konstitusjonen som er svake og som ble hemmet på barnetrinnet.
Omdanne overflod av biopsykologiske energier og de som ikke kan forløses eller uttrykkes direkte.
Disiplinere og regulere (uten å fortrenge eller fjerne) uttrykk av alle slags psykiske energier på alle plan, og fremme konstruktiv og effektiv nyttiggjøring av og kreative uttrykk for dem.
Harmonisere de ulike funksjonene og energiene for å bygge opp en integrert menneskelig personlighet.
Fremme den enkeltes innlemming i sosiale sammenhenger i harmoniske mellommenneskelige og kollektive sammenhenger.
Kilde: “Psychosomatic Medicine and Bio-synthesis,» Dr. Roberto Assagioli

Materialet er hentet fra boka Psykosyntese, holistisk psykologi for allsidig utvikling, Muligheten forlag, 2006.

Scroll to Top