Meny Lukk

Om NPF

Om Norsk Psykosynteseforening

Norsk Psykosynteseforening er en uavhengig interesse- og fagforening

Foreningens primære formål er å fremme psykosyntese gjennom å:

  • Virke for å utbre kjennskap til psykosyntese.
  • Bidra til medlemmenes faglige utvikling og kompetanse.
  • Arbeide for å styrke de profesjonelle medlemmenes kår og status.
  • Utvikle kontakter og samarbeid med aktuelle enkeltpersoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Foreningen arrangerer fagkvelder, seminarer, konferanser og er delaktig i å spre kunnskap, bygge kompetanse og videreutvikle psykosyntese i Norge.

Vedtekter
Etiske retningslinjer

Medlem av Saborg

Norsk Psykosynteseforening er medlem av SABORG, sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner i samarbeid med helsemyndighetene. SABORG jobber for å utvikle området alternativ behandling gjennom bl.a. å fokusere på organisasjonsutvikling, standardisering, faglig utvikling og utdanning.