Pensjon

Det finnes mange måter og forberede seg til pensjon:

  • Pensjonssparing i banken din
  • Aksje og annen sparing
  • OTP – Obligatorisk Tjeneste Pensjon
  • Investering i eiendom etc.

Du må ta utgangspunkt i din egen økonomi og tidsramme

Som selvstendig næringsdrivende kan du opprette innskuddspensjon med innskuddssatser maksimert til 4 % av lønn mellom 1 G og 12 G. Det kan også tilknyttes innskuddsfritak og uførepensjon i tillegg til innskuddspensjonen.

Alle kostnader i forbindelse med en OTP er fradragsberettiget i næringsinntekt.

Denne kan fås hos ditt forsikringsselskap eller gjennom din bankforbindelse

DNBs pensjonskalkulator

Scroll to Top