Psykosyntese for kriser

Først og fremst ser psykosyntese kriser som muligheter til vekst. Vanskeligheter og hindringer i livet er naturlig og normalt. Og det er ikke bare unormalt at alt alltid stemmer; det skjer ikke i noens liv.

En kan prøve å holde seg hjemme, lukke alle vinduer, slå av telefonen og trekke for gardinene, slik at ingenting i verden kan forstyrre. Likevel fortsetter vanskeligheter og hindringer å strømme på.

Psykosyntese har et konstruktivt oppvåkningsperspektiv på livskriser. 

Faktisk er det slik at kriser alltid kommer uanmeldt enten en er her eller der, bak lukkede dører eller ute i det fri. Store problemer kommer når de skal, og det er ingenting vi kan gjøre med akkurat det. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi selv forholder oss til de nye utfordringene.

Krise er et gammelt gresk ord som betyr endring. Det er sagt, at definisjonen på galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et nytt resultat. Kriser inviterer oss til å tenke motsatt; til å omfavne endringer i livet vårt.

De beste og viktigste endringene kommer alltid innenfra. Det er ikke de forandringene og tillempningene som pådyttes oss utenfra som gir oss mest glede og nytte, men de som kommer dypt i fra oss selv.

Psykosyntese er løsningsorientert av natur. Denne retningen innen selvutvikling, utdanning, coaching og terapi søker alltid bedre funksjon, større forståelse og bevissthet, emhet, blant motsetninger og uforstand. Den søker det i dybden, i høyden, og midt i det normale.

Scroll to Top