Regnskap

Skattespørsmål kan bli en hodepine for mange som driver for seg selv: gjør jeg dette så riktig som mulig?

Hvor er det hjelp å få?

Nedover på denne siden får du en enkel orientering om grunnleggende forhold. Ved behov anbefales det å innhente ekspertråd. Et gratis nettsted der mange små og mellomstore får dekket sitt informasjonsbehov er Bedriftsinformasjon bedin.no. Her får du vite det viktigste om bl.a. fradrag for hjemmekontor, kostnader til utdanning, etterutdanning, kurs, og mye annet.

Personer som driver omfattende virksomhet med en større omsetning og ansatte i bedriften vil ha behov av eksperthjelp og revisor. I den følgende standardinformasjonen vil vi kun ta for oss noen få sentrale punkter som er aktuelle for et enkeltpersonforetak.

Skatteetatens sider for selvangivelse

Samlet inntekt

Hvis du driver for deg selv som terapeut eller konsulent og uten betydelige driftsmidler i form av egne lokaler og andre større verdier, vil det antakelig være mest aktuelt for deg å drive virksomheten innen rammene av et enkeltpersonforetak. Når selvangivelsen skal fylles ut, skal du beregne samlet inntekt med utgangspunkt i resultatet for ditt foretak samt eventuell annen lønnsinntekt.

Hvis du driver enkeltpersonforetak og ikke har annen lønnsinntekt, blir lønnsinntekt lik overskudd i foretaket. Underskudd blir lik negativ inntekt. Negativ inntekt kan du forevise, men ikke år etter år etter år; da blir du snart kontaktet—i form av melding om skjønnslikning!

Hvis du har annen lønnsinntekt og overskudd i ditt eget foretak skal overskuddet legges til den andre lønnsinntekten slik at du får fram hele din samlede inntekt som du skal beskattes for. Hvis foretaket ditt derimot har gått med underskudd, skal dette trekkes fra evt. annen lønnsinntekt.

Regnskapet skal oppbevares i 10 år

Behold kopi av ferdig utfylt selvangivelse og oppbevar den sammen regnskapet (med alle bilag) i de 10 årene etter regnskapsårets utgang som du etter loven plikter å oppbevare regnskapet.

Regnskapsføring

Mange synes det er mest praktisk å levere bilagene til en regnskapsfører hver måned eller så—vedkommende tar jo hånd om resten! Men det koster litt. En mulighet kan være å dele regnskapsfører / revisor / regnskapssystem med andre slik f.eks. en del håndverkere gjør i fellesskap. Ta kontakt med aktuelle yrkesutøvere for å finne ut om dette kan være noe for dere!

Hvis man ikke har mye inntekter så kan man bruke forenklet næringsoppgave, der skriver man bare opp totale inntekter og totale utgifter. Grensen går på 50.000 i inntekter, så før man når over der så trenger man ikke regnskapsfører

Forskuddsskatt (4 terminer – Fakta: Forskuddskatten skal betales inn i fire terminer; 15.mars, 15.mai, 15.september og 15.november. Skatteetaten sender innbetalingskort. Tips: Hvis du vet at du får en liten baksmell; betal inn beløpet innen 30.april for å unngå å måtte betale renter på toppen av det hele.

Hvis du velger å føre regnskap selv, så finner du informasjon om det meste—bokføring, bilkostnader, tap på fordringer, avskrivningsregler osv.—på Bedins regnskapssider.

Du kan ta testen på Firmahjelpen her for å se om du har kompetanse nok til å føre ditt eget regnskap

Bokføringsregler ved kontantsalg

Hvis du tar inn ca. over 180.000 kroner i året i kontantsalg til dine klienter, plikter du å følge regler for slik bokføring.

Loven krever bl.a. at enhver betaling fra klient skal registreres i godkjent kassaapparat eller i regnskapssystem på datamaskin, som skriver ut forskriftsmessig kvittering til kunden og gir grunnlag for regnskapsrapport.

Det er dermed ikke anledning til å skrive ut kvittering på kvitteringsblokk med stempel, hvis du tjener mer enn grensen for unntak fra de nye reglene. Bokføringsbilag skal da føres via godkjent kassaparat eller regnskapssystem på datamaskin med utskrift til kunde og senere til regnskapsrapport.

Unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg gjelder dersom en driver “ambulerende eller sporadisk kontantsalg” som ikke overstiger 3 G (folketrygdens grunnbeløp) i løpet av et regnskapsår.

En tolkning av lovteksten “sporadisk kontantsalg” er når bare en del klienter betaler kontant mens øvrige betaler via bank, slik at evt. kontantsalg blir “sporadisk” og ikke forsvarer investering i kassaapparat/regnskapssystem i lokalet. Da vil du i så fall kunne fortsette med kvitteringsblokk og stempel når det gjelder denne delen av virksomheten.

Innlevering via nettet

Mange næringsdrivende leverer selvangivelse og mva-oppgave over nettet. Det skjer på altinn.no. Hvis du er mva-pliktig kan du også levere inn terminoppgaver (normalt hver andre måned) på denne måten. Se ellers egen side om mva. (moms).

Sørg først og fremst for at regnskapet samsvarer med alle foreliggende bilag—fakturakopier (ut) og kvitteringer (inn) osv.—og at lønnsinntekten som angis i selvangivelsen stemmer med resultatet i regnskapet. Når alt er i skjønneste orden—med alle fradrag: reiser, gaver til frivillige organisasjoner osv.—kan du bestemme deg for om du vil levere over nettet eller om du vil legge det hele i den forfrankerte konvolutten som var vedlagt pakken som selvangivelsen kom i og ta en god spasertur til postkassen.

Scroll to Top