Forsiktighetsregler for indre arbeid

Forsiktighetsregler for indre arbeid

3Mange mennesker vil i dag gjerne prøve meditasjon og andre metoder for selvutvikling. Flertallet av de tilgjengelige metodene og teknikkene er urisikable for de aller fleste. Det er likevel grunn til å stoppe opp og først innhente råd og støtte hvis du har behov for det av særlige årsaker.

Innleste meditasjoner & øvelser

Ved psykisk lidelse

Du som er under behandling for psykiske problemer:

Ta kontakt med din behandler før du begir deg inn i noen form for mental øvelse eller meditasjon.

Du som føler deg såpass ute av form for tiden at du helst vil ha kontakt med en kompetent person før du begir deg inn i noe som muligens kan gjøre vondt verre:

Snakk først med en som kjenner godt til hva det dreier seg om, slik at din prosess blir god og trygg.

Til deg som opplever indre konflikter i det daglige

Midlertidig forvirring og frustrasjon kan være en sunn utfordring for de fleste som ellers har en stabil psykisk helse. Indre arbeid representerer en enestående mulighet til å lære seg å håndtere indre og ytre konflikter på nye konstruktive måter. Du trener for å kunne takle og nytte hverdagen bedre, og virkeliggjøre mer av hva livet har å by på.

Hvis du derimot opplever at du er kommet inn i noe som er blitt mest plagsomt for deg og kanskje de rundt deg, bør du overveie om du skal fortsette på egen hånd eller ikke. Kanskje er det da på tide å ta kontakt med noen som er kompetent på området.

På villspor?

Alle som har forsøkt seg på mentale og spirituelle øvelser vet at avsporing kan skje, og at det kan ta tid før en opplever at en får stabilitet og kjenner at en virkelig kommer videre. Utfordringer av mange slag kan dukke opp underveis, og resultatene blir ikke alltid som først forventet.

Dette ligger i sakens natur: Det er vanskelig å spå om hva endringer kan føre til. Igjen, ved behov kan du ta kontakt med noen du kjenner at du kan stole på. Kanskje trenger du kun en eneste samtale for å få sett ordentlig på hva som skal til for å komme videre.

Risiko?

Studier og undersøkelser har dokumentert at visse former for indre arbeid og meditasjon kan virke godt ved enkelte former for ubalanser, forstyrrelser og diagnostiserte psykiske lidelser. Andre studier har konkludert annerledes.

Ethvert endringsarbeid innebærer en kalkulert risiko fordi en begir seg inn i noe ukjent. Den som tar ansvar for å coache eller veilede en som er psykisk syk må forsikre seg om at vedkommende en arbeider med er stabil nok til å kunne håndtere nye innsikter, overraskende tendenser, oppdukkende krefter, energier, osv. enten sammen med behandleren eller på egen hånd.

Tommelfingerregelen er at det er viktigere å ikke gjøre skade enn å ville gjøre godt. Den som aktivt engasjerer seg i en annens prosess skal kunne avpasse bruk og omfang etter personens faktiske evner og behov. Det er alltid tilrådelig å begynne i det små — med mer tid til medmenneskelig nærvær enn til kun overdrevent fokus på dramatiske endringsprosesser.

Kompetanse

Den som settes i prosess kan til å begynne med famle i mørke, naturlig nok. Da er det avgjørende at den som coacher eller veileder ikke også gjør det.

Profesjonelle helsearbeidere vet som regel mer om konsekvensene av å være psykisk syk enn andre. Erfaring og omfattende utdannelse har lært dem dette. For de som ikke er utdannet konvensjonelt påligger det å ha en grunnleggende forståelse for dette forholdet samt ha god informasjon om helseapparatet og de tjenster som ytes.

Uansett helsefaglig bakgrunn bør den som fører an alltid kunne møte den andre der vedkommende befinner seg. En som står ansikt til ansikt med store livsspørsmål og kanskje befinner seg i noe av en endringskrise, kan oppleve det å bli møtt med respekt og tillit, ekthet og nærvær som langt mer verdifullt og godt enn bare å få en resept eller en oppskrift på å bli bra. At behandleren selv kjenner godt til hva krisen virkelig dreier seg om, kan bli en avgjørende faktor i utviklingsprosessen.

Dine egne behov

Ta alltid vare på deg selv i arbeid med andre. Sørg for at dine egne ressurser blir håndtert godt og at de videreutvikles.

Scroll to Top