Roseøvelsen

Roseøvelsen

Viljearbeid slik vi ser det retter seg mot å avdekke hva en virkelig vil, hva en dypest sett er og egentlig ønsker å bli gjennom sine handlinger. Dette arbeidet, for å komme nærmere kjernen i en selv og derigjennom utvikle en rikere og mer handlekraftig vilje, drives bl.a. ved hjelp av aktiviserende øvelser. En slik øvelse, eller dynamisk affirmasjon, er Roseøvelsen.

Både i Østen og Vesten har blomster – som rose og lotus – vært ansett og brukt som et symbol på menneskets kjerne. Dynamisk visualisering av en blomstring, av forvandlingen og overgangen fra lukket knopp til en fullt utsprunget blomst, virker gjerne svært stimulerende og vekkende. Et slikt dynamisk symbol, som formidler ideen om utvikling, viser til en dyp virkelighet; at kjernen i oss, som er den mest vesentlige og reelle delen av oss, er skjult, innestengt og ”innpakket”. Først av det fysiske legemet og sanseapparatet, så av mangfoldet i følelseslivet og de ulike driftene (angst, begjær, det som lokker, det som frastøter), og sist og ikke minst av rastløse tankeaktiviteter. Frigjøring av bevisstheten, fra alt som omslutter vår kjerne, bidrar til at en kan nå lenger inn.

Det er vår omfattende og mangeartede livskraft som muliggjør et slikt arbeid og dette er utgangspunkt og grunnlag for den klassiske psykosynteseøvelsen hentet fra R. Assagiolis bok Psychosynthesis.

Øvelsen

Lydfil med Roseøvelsen innlest
Tekst (noe forskjellig fra lydfilen):

Forestill deg en rosebusk. Du visualiserer en stilk med blader og en rosenknopp. Knoppen forekommer å være grønn fordi begerbladene er lukket, men helt i toppen kan du se et rosefarget punkt. Se dette levende for deg mens du holder bildet i fokus i bevisstheten.

Nå starter en langsom bevegelse: begerbladene deler seg litt etter litt, vender spissene sine utover, og åpenbarer de rosefargede blomsterbladene som fremdeles er lukket. Begerbladene fortsetter å åpne seg til du kan se hele den sarte knoppen.

Blomsterbladene følger etter, og deler seg sakte, helt til en fullkommen fullt utsprungen rose kan sees.

Forsøk nå å kjenne duften av denne rosen, trekk inn dens særegne og umiskjennelige duft; så delikat, sødmefylt og deilig. Lukt på den og nyt den.

Utvid nå visualiseringen til å omfatte hele rosebusken, og forestille deg livskraften som stiger fra røttene til blomsten, og er kilden til blomstringsprosessen, til utfoldelsen.

Til slutt identifiserer du deg med selve rosen; ta den innover deg – ta den inn i deg selv, for å være mer nøyaktig. Symbolsk er du denne blomsten, denne rosen. Det samme livet som gir liv til hele universet og som har skapt mirakelet rosen, skaper i deg et liknende og til og med større mirakel – oppvåkningen og utviklingen av ditt høyere vesen og alt som stråler ut av det.

Scroll to Top