Samtykkeerklæring

Vedlagt under er en standard samtykkeerklæring for innhenting av personopplysninger i tråd med GDPR.

https://www.psykosyntese.net/wp-content/uploads/2023/07/Samtykkeerklaering.2022.pdf

Scroll to Top