Styret

Pr. juni 2019

Styrets e-post: info@psykosyntese.net

Trond Øverland, leder
483 39 779 | trondoverland@gmail.com

Ingeborg Ramm Reber, nestleder
479 05 171 | ingeborg@godsamtale.no

Jannicke Bærheim, styremedlem og webansvarlig
412 53 526 | jannicke.baerheim@gmail.com

Barry McVey, styremedlem og faktureringsansvarlig
908 26 050 | barrymcvey@hotmail.com

Kristin Stokke Kleppe, styremedlem
971 18 260 | kristin@flokerogfryd.no

Inger-Marie Flølo Hawkins, styremedlem
970 76 623 | floehawk@online.no

Martina Meszansky, varamedlem
979 77 387 | meszansky@hotmail.com