Sykdom

Syk som selvstendig næringsdrivende

Hva kan du få?

  • Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til sykepenger fra 17. sykedag.
  • For deg som selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 65 prosent av sykepengegrunnlaget.
  • Du kan forsikre deg hos NAV med ENK for å få sykepenger En sykeforsikring gjennom Nav koster en selvstendig næringsdrivende 2,8 prosent av den inntekten man oppgir. Da får den forsikrede full sykelønn (maksimalt 6 G) etter 16 dagers sykemelding. Vil man ha full lønn fra dag èn koster ordningen 10,2 prosent. Mange oppgir at de kjenner til disse ordningene, men velger dem vekk fordi de er for dyre.
  • Denne ordningen kan imidlertid ikke forsikre næringsdrivende mot arbeidsledighet, og de får heller ikke dekket fravær ved barns sykdom.

Les mer hos: NAV

Scroll to Top