Tverrfaglige lenker

Hjelpeinstanser

Det er mange nettverk og informasjonskilder for mennesker som trenger hjelp. Foreningens medlemmer har gått sammen og samlet informasjon om hva som finnes der ute etter det vi vet. Har du ytterligere informasjon eller lenker du vil dele, så send det til oss.

ADHD

ADHD-Norge
Tlf: 67128585
www.adhdnorge.no

Angst

Angstringen
Tlf. 22 22 35 30
http://www.angstringen.no/

Modum Bad
Behandler angst, spiseforstyrrelser, traumer, eksistensielle spørsmål, alvorlige samlivsproblemer, depressive lidelser, komplisert sorg og rusproblematikk
Tlf.  32 74 97 00

Modum Bad fremmer psykisk helse og livskvalitet

Arbeidsliv

Arbeidslivstelefonen
De informerer og veileder om alle typer spørsmål
• Spesielle utfordringer på arbeidsplassen
• Generelle arbeidsmiljøspørsmål
• Lover og regler om arbeidslivet.
Arbeidslivstelefonen
tlf: 815 44 544
www.arbeidslivstelefonen.no

Barn og ungdom

Mental Helse Ungdom
Tlf. 116 123
E-mail: mhu@mhu.no
www.mentalhelse.no

Morild
Når mor eller far har psykiske problemer
www.morild.org

Røde kors telefonen for barn og ungdom
Tlf: 800 33 321

Voksne for barn/bekymringstelefon
Tlf: 810 03 940
www.vbf.no

Bipolar
Bipolarforeningen
Tlf: 926 13 188
www.bipolarforeningen.no

Demens
Nasjonalforeningens demenslinje
Tlf: 815 33 032
www.nasjonalforeningen.no

Graviditet
Nanna-Marie
Tidlig hjelp til gravide og spedbarnsfamilier
Oslo tlf: 922 89 591
Hele landet tlf: 934 37 249
www.bymisjon.no

Homofili

Homofiles ungdomstelefon
Tlf: 810 00 277
www.skeivungdom.no

Incest

Incest- og seksuelt misbrukte
Landsdekkende telefon for Incest- og seksuelt misbrukte
Tlf: 800 57 000
http://www.incest80057000.no

Støttesenter mot incest
Telefontid hverdager kl. 10.00-16.00, i tillegg mandager og torsdager kl. 10.00-20.30.
Tlf: 23 31 46 50
www.sentermotincest.no

Juridisk bistand

Gatejuristen
Tlf: 23 10 38 90
Email: post@gatejuristen.no
http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Gatejuristen/
Adresse: Rådhusgata 9, 0151 Oslo. Nå også i Bergen, Hamar, Tromsø, Trondheim og Kristiansand

Juss Buss
Gratis jushjelp i enkeltsaker
Tlf: 22 84 29 00
http://www.jussbuss.no/

Jushjelpa i Midt-Norge
Gratis juridisk rådgivning
Tlf: 73 5152 50
www.jushjelpa.no

Kreft

Kreftforeningen
Kreftlinjen
Tlf: 800 48 210

Kreftforeningen

Krisetelefoner

Krisetelefon for kvinner og menn
Oslo Krisesenter har døgnåpen
Tlf. 22 48 03 80
http://www.oslokrisesenter.no/

Reform – mannstelefonen
Hjelpetelefon for menn i en vanskelig livssituasjon.
Hverdager mellom kl. 17.00 – 20.00.
Tlf: 223 40 960

Hjem

Mobbing

AFAM: Anonyme Foreldre Av Mobbeofre
9-15 hverdager: tlf: 984 55 505
http://www.afam.no

Psykisk Helse

Aurora-støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Tlf: 22 20 99 83
http://www.aurora-stotteforening.no/

LPP: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
Tlf: 23 29 19 68
www.lpp.no

Fontenehuset
En anerkjent internasjonal klubbhusmodell designet av og for mennesker med psykiske helseproblemer.
Oslo tlf: 22 99 34 80
Oslo øst tlf: 22 08 33 90
Bergen tlf: 976 38 710
Stavanger tlf: 51 33 53 93
Hønefoss tlf: 32 12 66 19
Kongsberg tlf: 903 69 400
Tromsø tlf: 77 67 74 48
http://www.fontenehuset.no/

Link Oslo – senter for selvhjelp og frivillighet
Tlf: 22 96 15 41
www.linkoslo.no

Mental Helses hjelpetelefon
Tlf: 116 123 (hele døgnet)
www.mentalhelse.no

Kirkens SOS
Tlf: 22 40 00 40
www.kirkens-sos.no

Modum Bad
Behandler angst, spiseforstyrrelser, traumer, eksistensielle spørsmål, alvorlige samlivsproblemer, depressive lidelser, komplisert sorg og rusproblematikk
Tlf: 32 74 97 00

Modum Bad fremmer psykisk helse og livskvalitet

Rus og psykisk lidelse
Tlf 62581400
www.dobbeltdiagnose.no

Rasisme og diskriminering

Antirasistisk Senter
Et uavhengig senter som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.
Tlf: 23 13 90 00
http://www.antirasistisk-senter.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Tlf: 800 41 556 / 23 15 73 00
http://www.ldo.no

Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet

Rus

Al-anon
Al-Anon har som formål å hjelpe familie og venner av alkoholikere.
http://www.al-anon.no
Tlf: 51 62 94 51

Ungdom Mot Narkotika
Tlf. 23 31 00 90
http://www.umn.no/

BAR
Barn av rusmisbrukere
Tlf 23214593
www.barweb.no  = chatteside

AA: Anonyme alkoholikere
Tlf: 911 77 770
www.anonymealkoholikere.no

Landsforbundet mot stoffmisbruk
Rådgivning og støttetelefon for pårørende
Tlf: 815 00 205
www.motstoff.no

Modum Bad
Behandler angst, spiseforstyrrelser, traumer, eksistensielle spørsmål, alvorlige samlivsproblemer, depressive lidelser, komplisert sorg og rusproblematikk
Tlf: 32 74 97 00

Modum Bad fremmer psykisk helse og livskvalitet

NA: Anonyme Narkomane
Tlf: 90529359
http://www.nanorge.org/

Rus og psykisk lidelse
Tlf 62581400
www.dobbeltdiagnose.no

Rus telefonen
Tlf: 08588
www.rustelefonen.no

Selvmord, selvskading

LFSS: Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Tlf: 4724975
www.selvskading.org

Leve
Foreningen for etterlatte etter selvmord
Tlf: 22 50 25 70
www.leve.no

Soldater og pårørende

Kameratstøtte
For soldater i utenlandstjeneste og pårørende
Tlf: 800 48 500
www.kameratstøtte.no

Sorg

Fransiskus hjelpen
Tjenestene er åpne for alle uansett livssyn. Har i tillegg besøks-/pleie- og gatetjeneste.
Adr. Enerhauggaten 4, 0651 Oslo
Tlf. 22 70 76 80
http://www.fransiskus.no/

Modum Bad
Behandler angst, spiseforstyrrelser, traumer, eksistensielle spørsmål, alvorlige samlivsproblemer, depressive lidelser, komplisert sorg og rusproblematikk
Tlf: 32 74 97 00

Modum Bad fremmer psykisk helse og livskvalitet

Spilleavhengighet

Hjelpelinjen for spilleavhengige
Tlf. 800 800 40 (åpen fra 09 til 21)
http://www.hjelpelinjen.no

Spiseforstyrrelser

Interessegruppen for spiseforstyrrelser
Tlf: 22 42 22 22
www.iks.no

Modum Bad
Behandler angst, spiseforstyrrelser, traumer, eksistensielle spørsmål, alvorlige samlivsproblemer, depressive lidelser, komplisert sorg og rusproblematikk
Tlf: 32 74 97 00

Modum Bad fremmer psykisk helse og livskvalitet

Tvangsekteskap

Røde kors
Informasjonstelefon om tvangsekteskap
Tlf: 815 55 201
tvangsekteskap.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nettside for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om tvangsekteskap

Scroll to Top