Vilje

Vilje

Aspekter

Sterk, smidig, god og universell vilje.

Egenskaper

Energi—Dynamisk kraft—Intensitet
Mestring—Kontroll—Disiplin
Konsentrasjon—Brennpunkt—Oppmerksomhet—Fokus
Besluttsomhet— Bestemthet—Resolutthet—Umiddelbarhet
Iherdighet—Utholdenhet—Tålmodighet
Initiativ—Mot—Dristighet
Organisering—Integrasjon—Syntese

Stadier

Formål, hensikt, mål basert på evaluering, motivasjon, intensjon
Overveielse
Valg, beslutning
Affirmasjon, bekreftelse
Planlegging, utarbeidelse av et program
Styring av utførelsen

Arketyper: Kjærlighet og vilje

Scroll to Top