Viljens 2. kvalitet: Mestring, kontroll, disiplin

Viljens 2. kvalitet: Mestring, kontroll, disiplin

Den intelligente vil ha selvkontroll, barn vil ha godteri.
– Rumi

Denne kvaliteten ved viljen henger sammen med den første:

Mestring og kontroll fordrer energi og innsats.
En av de essensielle måtene å bruke viljens energi på er å øve kontroll over de andre psykiske funksjonene.
Kontroll og disiplin er ord som kan vekke usikkerhet og motvilje. Men kontroll betyr ikke nødvendigvis fortrenging og undertrykking. Fortrengning innebærer ubevisst fordømmelse eller redsel og dermed kraftanstrengelse for å hindre det fortrengte stoffet i å dukke opp i bevisstheten fra det ubevisste. Undertrykking er bevisst og sterk eliminering av uønsket stoff fra bevisstheten for å hindre at det kommer til uttrykk.

God kontroll derimot innebærer regulering av uttrykk, og retter seg mot en styrt eller veiledet, konstruktiv nyttiggjøring av energiene.

For å mestre må du begynne et sted. Det mest praktiske er gjerne å begynne med seg selv, men ikke på en for krevende måte. Såkalte unyttige øvelser kan være en god start hvis du opplever at evnen til kontroll og disiplin er svak. Ved å gjennomføre en eller flere slike enkle øvelser regelmessig hver dag, vil evnen til å greie andre mer fokuserte øvelser og i det hele tatt mestre nødvendige oppgaver bli styrket.

Assagioli påpeker at det er lett å gjøre den feil å tro at spontanitet og uttrykksfullhet alltid er av det gode, og at enhver form for kontroll er uheldig og uønsket.

… Et sunt menneske ikke bare er ekspressivt; man må kunne være ekspressiv når man ønsker å være det. Man må kunne gi slipp på seg selv. Man må kunne slippe alle kontrollmekanismer, hemminger, forsvarsmekanismer når man finner det ønskelig. Men på samme måte man må også evne å kunne styre seg, utsette sine gleder, være høflig for å unngå å såre, å holde munn, å tøyle sine impulser … Det sunne eller selvaktualiserende mennesket er i utgangspunktet mangfoldig; vedkommende har mistet færre av sine menneskelige evner enn det gjennomsnittsmennesket har … har et større forråd av responser, og ser full menneskelighet som sin ytterste grense.

Øvelse i mestring og disiplin

Sett deg ned med ark og papir. Del papiret i to kolonner. I den ene lager du en liste over egenskaper, talenter, interesser, lengsler osv. som du synes at du gjerne kan slippe mer løs i livet ditt. Reflekter over hva dette kunne medføre av gode ting i ditt liv. I den andre kolonnen skriver du ned de egenskapene osv. som du kanskje kunne ha godt av å tøyle noe mer enn det du kanskje vanligvis gjør. Reflekter over hva dette kunne medføre av gode ting i ditt liv.

Når du har de to listene klar, graderer du dem fra 1 og videre, der nr. 1 er den som virker mest opplagt, nr. 2 er den nest mest opplagte osv. mens den som får det høyeste tallet er den som virker minst viktig for deg å endre.

Deretter tar du et nytt ark og skriver du ned de tre viktigste fra hver av kolonnene: nr. 1, 2 og 3.

Fordyp deg litt i dem, og se om de tre fra den ene kolonnen kan ha noe å gjøre med noen av de tre i den andre kolonnen.

Ut fra dette bestemmer du deg for tre ting du kan endre fra nå av for å skape mer balanse og styrke i ditt liv gjennom mestring, kontroll og disiplin.

Kontroll og disiplin er vesentlig i enhver form for trening, bl.a. for å lære nødvendige ferdigheter og teknikker. Resultatet av all kontroll, disiplin og øvelse er oppnåelse av mestring, noe som gir en høy grad av effektivitet og en intens og vedvarende følelse av sikkerhet, tilfredsstillelse og glede.

Scroll to Top