Menu Close

Author: Mette Gravdal

Mening og retning! Hvordan har du det akkurat nå? Er det lite eller stort? Er det slik at det opptar mer og mer av deg? Jeg kan gå sammen med deg og utforske, finne ut av hva dette egentlig handler om. Vi gjør det i din takt og når du føler deg trygg. Hva trenger du akkurat nå? Hvem er du egentlig? Hvor skal du eller hvor vil du egentlig? Hva er det som hindrer deg? For meg handler det om at du igjen kan glede deg i og over ditt liv, fra et ekte sted i deg selv.

Å gå i terapi og coaching

Psykosyntesen bygger på at det i hvert menneske finnes en grunnleggende drivkraft for heling og utvikling.

Terapi

I psykosynteseterapien fokuserer vi på det friske og ser at det i hvert problem finnes en mulighet til personlig og åndelig utvikling. Samtidig som psykologiske sår bearbeides og leges kan individet utforske og utvikle sine egne indre ressurser.

Det terapeutiske arbeidet tar utgangspunkt i at mennesket er en helhet med kropp, følelser, intellekt og sjel. Hvert aspekt er viktig for å komme i nærmere kontakt med sitt indre og muligheten til utvikling og nye valgmuligheter.

Psykosynteseterapeuten kan benytte seg av flere teknikker som støtter individets frigjørelse av sine unike ressurser; f.eks. samtale, symboler og veiledende visualiseringer, gestaltteknikker, kroppsbevegelse og fri tegning. Gjennom disse teknikkene får vi hjelp til å forstå det som tidligere har skjedd i våre liv og hvordan vi i dag reagerer i ulike situasjoner.

Gjennom å bearbeide og frigjøre låste følelser og tankemønstre finner vi nye måter å forholde oss til oss selv og andre. Kanskje innebærer det at vi trenger å trene oss på å sette grenser, eller å våge å være mer åpen i relasjon med andre. Kanskje handler det om å få kontakt med våre dypere verdier, om følelsen av mening i tilværelsen og om å gi næring til en åndelig lengsel.

Psykosynteseterapi omfatter en transpersonell dimensjon og ser den åndelige utviklingen som en like viktig del som den psykologiske og personlige utviklingen. Når du går i psykosyntese gir du deg selv en mulighet for å vokse og modnes som menneske. Terapeuten er der for å støtte deg på din vei til kjennskap til deg selv og din selvrealisering – å bli den du er.

Finn terapeut her

Coaching

Coaching har som hensikt å anspore til personlig og profesjonell utvikling, og fokuserer ikke sjelden på ulike perspektiver, som livscoaching, karrierecoaching eller ledercoaching.

Det som kjennetegner psykosyntesecoacher er evnen til å sette et avgrenset perspektiv inn i en større sammenheng. Coachen er en ekstern part som hjelper deg til bedre å utnytte ditt potensiale gjennom å finne nye tankebaner, innsikter og løsninger. Uansett hvilket område du vil utvikles i, er det viktig å benytte en coach som har rett utdanning og som har gjort et stykke arbeid med seg selv. Som psykosyntesecoacher har vi en solid utdanning bak oss, og vi arbeider i henhold til strenge krav til profesjonell og faglig oppdatering (PFO) og etiske retningslinjer (NPF).

Finn coach her

person in black pants and black shoes sitting on brown wooden chair

Bli treningsklient

Under utdanningen til psykosynteseterapeut/samtaleterapeut/coach tar elever ved Humanova imot treningsklienter. De har som en del av utdanningen sin reelle klienter etter at skoleledelse og lærere har vurdert dem som klare for det. Arbeidet foregår under veiledning og oppfølging av lærere.

For å bli treningsklient må du ha fylt 18 år. Det er også viktig at du er oppriktig interessert og motivert for å jobbe med din personlige utvikling.
Kostnaden for terapi hos terapeuter under utdanning er p.t. 300,- pr. time.

Ønsker du å bli treningsklient via Humanova, sjekk det ut og finn søknadsskjema her