Samtykkeerklæring

Vedlagt under er en standard samtykkeerklæring for innhenting av personopplysninger i tråd med GDPR.

http://psykosyntese.20hypes.com/wp-content/uploads/2023/07/Samtykkeerklaering.2022.pdf

Scroll to Top