Stjernedrama

Stjernedrama

Stjernedrama er en øvelse for en eller flere personer sammen. Øvelsen er ment for å belyse potensialer og former for vilje i en selv og i forhold til omgivelsene.

stjernediagrammet står jeget (8 i diagrammet) i sentrum for de psykologiske funksjonene. Viljen (7) er den av disse funksjonene som står jeget nærmest.

De øvrige psykologiske funksjonene i Assagiolis klassiske stjernediagram er: 1. Sansning, 2. Emosjon, Følelse, 3. Impuls, Begjær, 4. Forestillingsevne, Fantasi, 5. Tenkning og 6. Intuisjon.

Øvelsen gjøres gjerne sammen med en eller flere andre personer ettersom fleres medvirkning setter i gang prosesser i en selv og i gruppen. Beskrivelsen nedenfor er ment for flere deltakere, men øvelsen kan godt gjøres av to personer sammen, eller på egen hånd.

Forberedelse

Skriv de seks psykologiske funksjonene fra 1-6 i diagrammet på hvert sitt ark og legg dem ut på gulvet i diagrammets stjerneformasjon omtrent sånn med best mulig plass i mellom:

INTUISJON

FANTASI  ///  TENKNING

FØLELSE  ///  IMPULS

SANSNING

Legg arkene slik at du/dere har plass nok å røre dere og stå på i det indre landskapet som ligger på gulvet nå.

En av deltakerne plasserer seg i stjernen på et sted som oppleves som betydningsfullt og riktig akkurat nå. Det kan være rett på en av merkelappene for en funksjon eller et sted i mellom. De andre deltakerne forholder seg tause mens de venter på at den aktive deltakeren skal gi uttrykk for hva som skjer, hva det er som gjør at vedkommende stiller seg akkurat der nå. Det er lov å være dramatisk eller ganske enkelt bare framsi mening, historie, følelser, tanker osv. som knytter seg til posisjonen en inntar.

Deretter følger de øvrige deltakerne på en etter en og uttrykker noe om posisjonen i stjernen vedkommende velger å befinne seg på nå.

Når samtlige deltakere har valgt et første sted å stå eller sitte eller ligge på, kan de en etter en velge et nytt sted mens de uttrykker hva denne endringen innebærer av mening, historie, følelser, tanker, lengsler osv. Hvis noen velger å ikke endre sin posisjon vil de kanskje ønske å si noe også om dette.

Deretter kan samtlige bevege seg til et område i stjernen som de virkelig SKULLE ønske eller ØNSKER å være i. En etter en uttrykker de hva som skjedde nå.

Øvelsen kan avsluttes med deling mellom deltakerne: «mitt stjernekart” sånn som det er i familien, på jobben, sosialt, på fritiden, med venner, i ferien osv.

Som en variasjon kan man ved behov hente inn andre psykologiske funksjoner og elementer, som skjelneevne, samvittighet, etisk eller moralsk evne, empati, grensesetting, hukommelse osv.

Denne øvelsen er utviklet som en videreføring av brettspillet Stjernespillet

Scroll to Top