Artikler

Utdrag fra Assagiolis verker

Psychosynthesis
Dynamisk psykologi og psykosyntese (pdf 240 kb)
Selvrealisering og psykologiske forstyrrelser (pdf 190 kb)
Teknikk for å bruke intuisjon (pdf 21 kb)

The Act of Will
Den sterke viljen (pdf 24 kb)  
Den gode viljen (pdf 16 kb)
Ferdighetsviljen og de psykologiske lovene (pdf 86 kb)
Kjærlighet og vilje (pdf 45 kb)
Den transpersonlige viljen (pdf 36 kb)

Transpersonal Development
Overbevissthet
Bevissthetsutvidelse
Symboler på transpersonlig opplevelse (pdf 42 kb)
Balansering og syntese av motsetninger (pdf 45 kb )

Diverse artikler på norsk av Assagioli

Hva er Kreativ Meditasjon?
Tenkning og meditasjon
Psykosyntese: kriterier og resultater (pdf 80 kb)

Artikler fra Mulighetens utgivelser

Opplevelsen av Psykosyntese
Fortrengning av det sublime, Dr. Frank Haronian (pdf 165 kb)
Svar fra det ubevisste, Dr. Martha Crampton (pdf 60 kb)

Psykosyntese: Holistisk psykologi for allsidig utvikling
Assagioli om terapi og psykosyntesens horisont (pdf 27 kb)
Livs- og vekstkriser i lys av psykosyntese, Trond Øverland
Assagioli, Freud og Jung, Trond Øverland

Samtlige artikler på norsk om psykosyntese er gjort tilgjengelig med tillatelse fra respektive oppførte rettighetseier.

E-hefte om delpersonlighetsarbeid
Arbeidsbok: Delpersonligheter (pdf 1,5 mb)

Sitater av Assagioli om psykosyntese
Om psykosyntese
Grunnelementer i psykosyntese
Hvorfor psykosyntese

Coaching, organisasjoner, grupper

Styrking av viljen i livscoaching, Martha Crampton
Psykosyntesen og ledelse, Sylvia Weddegjerde
The Seven Psychosynthesis Types Applied to Management Style, John W. Cullen

Terapi, selvutvikling

Psykosyntese og meditasjon, Trond Øverland
Identifisering med jegkjerne og Selv i psykosyntese, Trond Øverland
Mørke og lyse skygger, J Adrian Longstaffe
Mental Illness as an Opportunity for Transformation: Applied Principles of Psychosynthesis with Schizophrenic Clients and Their Families, Blair Gelbond
Subpersonalities and Psychosynthesis: Continuing the Healing from Childhood Sexual Abuse with Techniques of Mental Imagery, Michael Brown

På engelsk

Seven Basic Constructs of Psychosynthesis, Douglas Russell
Self-Regulation and the Egg Diagram, Molly Young Brown
Psychosynthesis and Culture, Helen Palmer
Standing in Our Place and Expanding the Edges, Helen Palmer

Scroll to Top